یاد و خاطره شهدای پاکسازی میادین مین گرامی باد.. شهدای پاکسازی میادین مین ایران
مین روب شهید احمد کریمی نیا

تاریخ شهادت 5 خرداد 1390 در حین عملیات مین روبی


برچسب‌ها: شهید احمد کریمی نیا
+ نوشته شده در چهارشنبه ششم خرداد ۱۳۹۴ساعت 12:44 توسط بهنام صادقی |

شهید مرتضی تیموری نباتبرچسب‌ها: شهید مرتضی تیموری نبات
+ نوشته شده در پنجشنبه یکم اسفند ۱۳۹۲ساعت 8:33 توسط بهنام صادقی |

شهید جواد گودرزیبرچسب‌ها: شهدای پاکسازی میادین مین, شهیدگودرزی
+ نوشته شده در شنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۹۲ساعت 8:30 توسط بهنام صادقی |


شهید تنگسیری


برچسب‌ها: شهدای پاکسازی میادین مین, شهیدتنگسیری
+ نوشته شده در سه شنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۲ساعت 22:15 توسط بهنام صادقی |

جانباز سرهنگ محمد یاراحمدی در میادین مین منطقه کوشک


برچسب‌ها: سرهنگ یاراحمدی, پاکسازی میدان مین, جانباز
+ نوشته شده در چهارشنبه هجدهم دی ۱۳۹۲ساعت 8:27 توسط بهنام صادقی |


آقای کریم سینایی مسئول پاکسازی موردی مین و مهمات عمل نکرده در میادین مین چزابه


برچسب‌ها: کریم سینایی, میدان مینفچزابه, پاکسازی موردی, عکس یادگاری
+ نوشته شده در شنبه چهاردهم دی ۱۳۹۲ساعت 15:25 توسط بهنام صادقی |


شهید مجید عباسی

تاریخ شهادت 26 آبان 1390

ایلام/منطقه عمومی بیات

انفجار مین در حین عملیات پاکسازی میادین مین

توضییح : در پی تماس یکی از اقوام شهیدعباسی ،ایشان یادآور شدند که تاریخ شهادت این شهید بزرگوار27/9/1390 و در منطقه کوشک خوزستان میباشد.بدین وسیله ضمن تشکر از این خواننده درخواست میشود چنانچه عکس یا خاطره ایی از ایشان دارند برای ما ایمیل نمایند.


برچسب‌ها: شهید مجید عباسی, انفجارمین, پاکسازی میادین مین
+ نوشته شده در چهارشنبه ششم آذر ۱۳۹۲ساعت 9:17 توسط بهنام صادقی |سرگرد شهید عوضعلی جادی
تاریخ شهادت26 آبان 1390
ایلام/منطقه عمومی بیات
انفجار مین والمر

برچسب‌ها: سرگرد شهید عوضعلی جادی
+ نوشته شده در سه شنبه پنجم آذر ۱۳۹۲ساعت 19:17 توسط بهنام صادقی |

مطالب قدیمی‌تر